Advokátní, patentová a známková kancelář  Kudrlička & Sedlák

Advokátní, patentová a známková kancelář Kudrlička & Sedlák

Husova 5
37001 České Budějovice

Informace o kanceláři Advokátní, patentová a známková kancelář Kudrlička & Sedlák

Počátek spolupráce advokátní kanceláře JUDr. Romana Kudrličky a patentové kanceláře Ing. Jiřího Sedláka se datuje od r. 1993. Smyslem této spolupráce je poskytování jak komplexních právních služeb, tak i úzce specializovaných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Ty sestávají především v poradenství a zpracování přihlášek patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, v zastupování klientů, v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, a také v zastupování klientů před soudy ve sporech týkajících se porušení těchto práv.

Naše kancelář, jejíž působnost byla zpočátku především v Č. Budějovicích a Jihočeském kraji, se postupně personálně i technicky rozšiřovala, a mezi její klienty dnes patří celá řada velkých a středních firem jakož i jednotlivých přihlašovatelů z celé ČR i ze zahraničí. Úzce spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou, Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání o.p.s. a se společností PatentCentrum s.r.o.

Pro přihlašování průmyslových práv a vyřizování jiných záležitostí klientů v zahraničí jsme vybudovali síť spolupracujících korespondenčních zástupců ve všech evropských státech a dále v USA, v Číně a v řadě jiných mimoevropských zemích.

V roce 2004 jsme získali oprávnění k zastupování před Evropským patentovým úřadem a před úřadem OHIM (Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu) pro ochranu komunitárních ochranných známek a průmyslových vzorů.

Dovolte, abychom Vám na následujících stránkách představili náš kolektiv partnerů a spolupracovníků, který je připraven se s veškerou péčí věnovat Vašim záležitostem.

Fotografie a videa

Kde nás najdete?

Zobrazit